Kalkulátor zateplení

Orientační kalkulace ceny materiálu a práce při zateplování šikmé střechy

Informace o stavbě

Plocha střechy: (i) Zadejte plochu střechy k zateplení
(např. 90)
m2
Tloušťka izolace mezi krokve: (i) Vyberte tloušťku izolace mezi krokve. Dutina mezi krokvemi se vyplňuje celá
(v ČR je výška krokví nejčastěji 160mm).
Dutina mezi krokvemi se vyplňuje celá (v ČR je výška krokví nejčastěji v úrovni 160mm).
Rok výstavby: (i) Zadejte období výstavby vaší budovy. Na základě výběru budou přiřazeny odpovídající tepelně technické parametry střechy.
Vyberte lokalitu: (i) Výběr lokality stavby pomůže zohlednit konkrétní klimatické podmínky pro odhad ztrát tepla a výpočet úspor.
Celkové náklady: (i) Celková cena zateplení střechy zahrnuje: tepelnou izolaci, vzduchotěsný systém, ostatní materiál a montáž. Cena izolace: (i) Cena za minerální izolaci mezi krokve a pod krokve. Roční úspora v Kč: (i) Roční úspora zateplením oproti původně zadané střeše. Uvažovaná cena za 1 kWh je 3 Kč. Návratnost: (i) Prostá návratnost investice do zateplení střechy v letech.
Základní zateplení: (i) Minimální přípustné zateplení střechy s rizikem vzniku plísní a vlhkosti v koutech, rozích a napojeních střechy na stěny. Doporučujeme vyšší úroveň zateplení.
Součinitel prostupu tepla U = 0,24W/m2K.
Detailní informace
Doporučené zateplení: (i) Zateplení střechy na hodnotu doporučenou normou. Nehrozí žádné rizika vlhkosti a plísní. Akceptovatelná výše úspory a návratnosti. Od dotací Zelená úsporám 500 Kč/m2 střechy vás dělí pár centimetrů izolace.
Součinitel prostupu tepla U = 0,16W/m2K.
Detailní informace
Nízkoenergetické zateplení: (i) Máte nárok na dotaci Zelená úsporám 500 Kč/m2 střechy. Velmi kvalitní zateplení s vysokou úsporou tepla a dobrou návratnosti investice. Vhodné také pro nízkoenergetické domy.
Součinitel prostupu tepla U = 0,14W/m2K.
Detailní informace
Nejlepší zateplení: (i) Zateplení střechy na úrovni domu s velmi nízkou spotřebou energie. Máte nárok na dotaci Zelená úsporám 500 Kč/m2 střechy. Nejvyšší kvalita izolace, maximální úspora tepla.
Součinitel prostupu tepla U = 0,12W/m2K.
Detailní informace

Základní zateplení

Potřebujete ušetřit vnitřní prostor a zároveň dosáhnout požadovaných úspor? Kombinace správné izolace a tloušťky Vám to umožní.

Tloušťka izolace pod krokve: (i) Je tloušťka izolace, která se montuje pod rovinu krokví do interiéru. Zvyšuje celkovou tloušťku izolace, zlepšuje zateplení střechy. Zároveň ubírá prostor v podkroví.
Úspora vnitřního prostoru: (i) Kolik m3 prostoru získáte navíc oproti první variantě. --- 2 m3 4 m3
Typ izolace: (i) Minerální izolace dle tepelné účinnosti (součinitele prostupu tepla). Čím je číselná hodnota u izolace nižší, tím lépe izoluje. Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Celková tloušťka izolace: (i) Součet tloušťky izolace mezi krokvemi a pod krokvemi.
Celkové náklady: (i) Celková cena zateplení střechy zahrnuje: tepelnou izolaci, vzduchotěsný systém, ostatní materiál a montáž.
Roční úspora: (i) Roční úspora díky zateplení střechy oproti stávajícímu stavu střechy. Uvažovaná cena za 1 kWh je 3 Kč.

Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Cena tepelné izolace: (i) Cena minerální izolace Unifit v potřebném >množství a tloušťce ve vámi vybrané variantě zateplení střechy
Cena vzduchotěsného systému Homeseal LDS: (i) Cena kompletního vzduchotěsného systému pro vámi vybranou variantu zateplení střechy: Parozábrana LDS 100, těsnící pásky LDS Solifit a Soliplan na spoje parozábran, tmely LDS Solimur na připojení k dalším navazujícím konstrukcím. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena ostatních materiálů: (i) Cena ostatních potřebných materiálů: Sádrokartón, CD a UD profily, závěsy, tmely. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena montáže: (i) Cena zahrnuje vložení dvou vrstev tepelné izolace mezi a pod krokve, montáž vzduchotěsného
systému, sádrokartonový rošt a montáž sádrokartonu.Cena je počítána pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Celková cena zateplení střechy:

Doporučené zateplení

Potřebujete ušetřit vnitřní prostor a zároveň dosáhnout požadovaných úspor? Kombinace správné izolace a tloušťky Vám to umožní.

Tloušťka izolace pod krokve: (i) Je tloušťka izolace, která se montuje pod rovinu krokví do interiéru. Zvyšuje celkovou tloušťku izolace, zlepšuje zateplení střechy. Zároveň ubírá prostor v podkroví. 220 mm 200 mm 180 mm
Úspora vnitřního prostoru: (i) Kolik m3 prostoru získáte navíc oproti první variantě. --- 2 m3 4 m3
Typ izolace: (i) Minerální izolace dle tepelné účinnosti (součinitele prostupu tepla). Čím je číselná hodnota u izolace nižší, tím lépe izoluje. Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Celková tloušťka izolace: (i) Součet tloušťky izolace mezi krokvemi a pod krokvemi. 160+220 mm 160+200 mm 160+180 mm
Celkové náklady: (i) Celková cena zateplení střechy zahrnuje: tepelnou izolaci, vzduchotěsný systém, ostatní materiál a montáž. 90 592 Kč 97 466 Kč 108 405 Kč
Roční úspora: (i) Roční úspora díky zateplení střechy oproti stávajícímu stavu střechy. Uvažovaná cena za 1 kWh je 3 Kč. 11 513 Kč 11 807 Kč 11 924 Kč

Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Cena tepelné izolace: (i) Cena minerální izolace Unifit v potřebném množství a tloušťce ve vámi vybrané variantě zateplení střechy
Cena vzduchotěsného systému Homeseal LDS: (i) Cena kompletního vzduchotěsného systému pro vámi vybranou variantu zateplení střechy: Parozábrana LDS 100, těsnící pásky LDS Solifit a Soliplan na spoje parozábran, tmely LDS Solimur na připojení k dalším navazujícím konstrukcím. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena ostatních materiálů: (i) Cena ostatních potřebných materiálů: Sádrokartón, CD a UD profily, závěsy, tmely. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena montáže: (i) Cena zahrnuje vložení dvou vrstev tepelné izolace mezi a pod krokve, montáž vzduchotěsného systému, sádrokartonový rošt a montáž sádrokartonu.Cena je počítána pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Celková cena zateplení střechy:

Nízkoenergetické zateplení

Potřebujete ušetřit vnitřní prostor a zároveň dosáhnout požadovaných úspor? Kombinace správné izolace a tloušťky Vám to umožní.

Tloušťka izolace pod krokve: (i) Je tloušťka izolace, která se montuje pod rovinu krokví do interiéru. Zvyšuje celkovou tloušťku izolace, zlepšuje zateplení střechy. Zároveň ubírá prostor v podkroví. 220 mm 200 mm 180 mm
Úspora vnitřního prostoru: (i) Kolik m3 prostoru získáte navíc oproti první variantě. --- 2 m3 4 m3
Typ izolace: (i) Minerální izolace dle tepelné účinnosti (součinitele prostupu tepla). Čím je číselná hodnota u izolace nižší, tím lépe izoluje. Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Celková tloušťka izolace: (i) Součet tloušťky izolace mezi krokvemi a pod krokvemi. 160+220 mm 160+200 mm 160+180 mm
Celkové náklady: (i) Celková cena zateplení střechy zahrnuje: tepelnou izolaci, vzduchotěsný systém, ostatní materiál a montáž. 90 592 Kč 97 466 Kč 108 405 Kč
Roční úspora: (i) Roční úspora díky zateplení střechy oproti stávajícímu stavu střechy. Uvažovaná cena za 1 kWh je 3 Kč. 11 513 Kč 11 807 Kč 11 924 Kč
Dotace z programu Zelená úsporám: (i) Splňujete podmínky pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 500,-Kč/m2 zateplené střechy.

Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Cena tepelné izolace: (i) Cena minerální izolace Unifit v potřebném množství a tloušťce ve vámi vybrané variantě zateplení střechy
Cena vzduchotěsného systému Homeseal LDS: (i) Cena kompletního vzduchotěsného systému pro vámi vybranou variantu zateplení střechy: Parozábrana LDS 100, těsnící pásky LDS Solifit a Soliplan na spoje parozábran, tmely LDS Solimur na připojení k dalším navazujícím konstrukcím. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena ostatních materiálů: (i) Cena ostatních potřebných materiálů: Sádrokartón, CD a UD profily, závěsy, tmely. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena montáže: (i) Cena zahrnuje vložení dvou vrstev tepelné izolace mezi a pod krokve, montáž vzduchotěsného systému, sádrokartonový rošt a montáž sádrokartonu.Cena je počítána pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Celková cena zateplení střechy:

Nejlepší zateplení

Nejlepší zateplení. Potřebujete ušetřit vnitřní prostor a zároveň dosáhnout požadovaných úspor? Kombinace správné izolace a tloušťky Vám to umožní.

Tloušťka izolace pod krokve: (i) Je tloušťka izolace, která se montuje pod rovinu krokví do interiéru. Zvyšuje celkovou tloušťku izolace, zlepšuje zateplení střechy. Zároveň ubírá prostor v podkroví. 220 mm 200 mm 180 mm
Úspora vnitřního prostoru: (i) Kolik m3 prostoru získáte navíc oproti první variantě. --- 2 m3 4 m3
Typ izolace: (i) Minerální izolace dle tepelné účinnosti (součinitele prostupu tepla). Čím je číselná hodnota u izolace nižší, tím lépe izoluje. Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Celková tloušťka izolace: (i) Součet tloušťky izolace mezi krokvemi a pod krokvemi. 160+220 mm 160+200 mm 160+180 mm
Celkové náklady: (i) Celková cena zateplení střechy zahrnuje: tepelnou izolaci, vzduchotěsný systém, ostatní materiál a montáž. 90 592 Kč 97 466 Kč 108 405 Kč
Roční úspora: (i) Roční úspora díky zateplení střechy oproti stávajícímu stavu střechy. Uvažovaná cena za 1 kWh je 3 Kč. 11 513 Kč 11 807 Kč 11 924 Kč
Dotace z programu Zelená úsporám: (i) Splňujete podmínky pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 500 Kč/m2 zateplené střechy.

Unifit 039 Unifit 035 Unifit 032
Cena tepelné izolace: (i) Cena minerální izolace Unifit v potřebném množství a tloušťce ve vámi vybrané variantě zateplení střechy
Cena vzduchotěsného systému Homeseal LDS: (i) Cena kompletního vzduchotěsného systému pro vámi vybranou variantu zateplení střechy: Parozábrana LDS 100, těsnící pásky LDS Solifit a Soliplan na spoje parozábran, tmely LDS Solimur na připojení k dalším navazujícím konstrukcím. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena ostatních materiálů: (i) Cena ostatních potřebných materiálů: Sádrokartón, CD a UD profily, závěsy, tmely. Kalkulace množství materiálu je provedeno pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Cena montáže: (i) Cena zahrnuje vložení dvou vrstev tepelné izolace mezi a pod krokve, montáž vzduchotěsného systému, sádrokartonový rošt a montáž sádrokartonu.Cena je počítána pro jednoduchou sedlovou střechu bez střešních oken, vikýřů, prostupů a dalších náročných detailů.
Celková cena zateplení střechy:

Ceny jsou uvedeny s DPH. Není zde počítáno s provedením náročných detailů (styky konstrukcí, prostupy, montáž střešních oken a podobně). Výpočty jsou pouze orientační. Kalkulace nenahrazuje tepelně technické posouzení.

Pro přesnou kalkulaci zateplení střechy nás kontaktujte: ZDE

 

Víte, kolik by přibližně stálo
zateplení Vaší střechy včetně práce?

Kalkulátor zateplení

Zajistíme vám nezávaznou nabídku zateplení střechy.

Poptávka zateplení

Potřebujete zateplit i další části domu?

Knauf Insulation © 2015 | created by people in ARSYline